ติดต่อเรา

ศูนย์รวมสินค้า OTOP จังหวัด ระนอง

สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด ระนอง – หน่วยงานสารสนเทศ

ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น2 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 3 ตำบล บางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

E-Mail : cddranong1@gmail.com / otopranong99@gmail.com

Tel : 077-800137